Katagoria: Genetyka, opublikowano 9 lat temu.

Byty małe i duże


 

Czym są byty małe, a czym byty wielkie? Bytem małym jest robak u mych stóp, bytem wielkim tarcza słońca nad głową. Lecz ten robak jest większy niż materia gwiazdy, gdyż atomy jego ciała potrafiły zorganizować się w życie, podczas gdy wnętrze gwiazdy to jedynie większy piec.

Nawiązując do różnic w genomie małp i człowieka, teraz dopiero widać jak zawodne mogą być statystyki. Różnica w ustawieniu kilku nukleotydów może wywołać kaskadę zmian (…) Tak więc owe niecałe 3%, poprzez dalsze procesy – jak splicing, rekombinacja – mogą doprowadzić do tak dużych zmian, jakie obserwujemy nie tylko w wyglądzie małp i ludzi, lecz również postrzegania i sposobów opisania świata zewnętrznego. Bo co do przeżywania emocji, zachowań rodzicielskich czy stadnych – obydwa gatunki mają wspólną podstawę. Ale o tym więcej w Matrycy duszy.

Genom wirusa jest samolubny. Genom – bo nie jego geny. Ale wdzierając się do innych organizmów albo wygra walkę – niszczą gospodarza, albo ulegnie – służąc nowemu gospodarzowi tym, co było jego siłą. Znajomością przełamywania obrony – teraz na użytek nowego nosiciela; orężem – do szybkich przeskoków (transpozony), wyznaczonych przez nowego pana.

 
 

Podobne wpisy


Licznik: 706