TwórczośćCzuję się, jakbym stał na progu olbrzymiej, pogrążonej w mroku hali. O tym, że jest przestronna wiem, gdyż mój głos ginie w jej paszczach, nie powracając odbity od ścian. Jeśliby udało mi się przez nią przejść – zbliżyłbym się do zrozumienia. Lękam się jednak zapuścić w jej trzewia samotnie. Oczekuję pomocy, osoby która by stała u jej wrót, trzymając koniec […]

Pisanie podobne jest wyrywaniu zębów. Z każdym tekstem cząstka podświadomego bełkotu zostaje złożona na poduszce z waty i zamknięta w ozdobnej szkatule. Może dlatego tak się boję dentysty?  Gdyby jeszcze ktoś inny miałby mi w tym pomagać, szybko zostałbym bezzębny…

Dlaczego tęsknimy do światła słonecznego? Bo jesteśmy jego dziećmi. Dlaczego lgniemy do matczynych rąk? Bo jesteśmy jej ciałem. Dlaczego szukamy wciąż odpowiedzi? Bo zostaliśmy po to stworzeni. Stworzeni, by wymyślać nowe pytania. Stworzeni, by rozbijać atom, niczym dziecko rozbijające zabawki. Stworzeni czy zrodzeni? Czy przyjdzie chwila, gdy nie będzie nowych pytań!? Lecz cóż wtedy poczniesz […]